Импресум

Раководител на проектот
Бранко Героски

 

Главен и одговорен уредник
и извршен директор
Биљана Илиќ
070/341 113
artkujna@gmail.com

Заменик главен уредник
Јасмина Апостолова

РЕДАКЦИЈА
Рада Исовска Маневска
Стојанка Митреска
Александар Самарџиски
Мариела Трајковска
Драгица Христова

Контакт
Тел.: 02/3179 545
contact@plusinfo.mk

Издавач
Здружение на граѓани Член 16 – Скопје